Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Πίστωση σε επιχειρήσεις της Θάσου μέσω Μεταφορικού Ισοδύναμου

Θα ήθελα να ενημερώσω τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι προωθούνται άμεσα οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το Α’ εξάμηνο του 2021 ύψους 8,2 εκ. ευρώ σε 8.597 επιχειρήσεις.
 
Το ποσό που θα κατανεμηθεί στις 35 δικαιούχους επιχειρήσεις στο νησί της Θάσου ανέρχεται σε 30.881,17.
 
Οι εν λόγω πληρωμές αφορούν σε αιτήσεις της 1ης Φάσης επιλεξιμότητας δαπανών για τη χρηματοδότηση μεταφοράς εμπορευμάτων του έτους 2021 και συγκεκριμένα της χρονικής περιόδου από 1-1-2021 έως 30-06-2021. Να σημειωθεί ότι εξαιρούνται επιχειρήσεις, οι οποίες τέθηκαν εντός διοικητικού ελέγχου.
 
Το μέτρο αξιολογείται για πρώτη φορά με βάση υπαρκτά δεδομένα και σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς φορείς (ΚΕΠΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), καθώς και σε συνεργασία με νησιωτικά επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνέχιση του μέτρου για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΝΑΝΠ 2021-2025, προωθώντας παράλληλα μέτρα απλούστευσης και εξορθολογισμού εφαρμογής.
 
Συνεχίζουμε να στηριζούμε τη νησιώτικη επιχειρηματικότητα και οικονομία.

Αναζήτηση